top of page

DE BRUG NAAR

SUCCESVOLLE

SAMENWERKING

Huisvesting met visie

Een fatsoenlijke huisvesting waar mensen kunnen werken, recreëren, leren of (tijdelijk) verzorgd worden, vraagt om een visie. Ongeacht de aard van de opdrachtgever, de huisvesting moet aansluiten bij datgene wat de gebruiker wil en waar de organisatie voor staat. SmitSupport heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van huisvestingsconcepten voor gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Wij voeren graag de regie over huisvestingsprojecten met meerdere belanghebbenden en ingewikkelde besluitvormingstrajecten. Waarbij de techniek van mediation ingezet
wordt om te komen tot een goede samenwerking.

Astrid werkt met grote betrokkenheid aan onze complexe accommodatieopgaven. Oplossingsgericht, kundig en in constructieve samenwerking!

bottom of page