top of page

Uitgevoerde opdrachten

Gemeenten

 • Onderzoek renovatie dorpshuis. 

 • Bestuurlijke herziening gemeenschapshuis.

 • Procesmanagement ontwikkeling en realisatie kulturhusen gemeente Sint-Michielsgestel.

 • Projectleider realisatie multifunctioneel sportcomplex Jacobskamp Den Dungen.

 • Procesmanager ontwikkeling Educatieve Clusters gemeente Sint Michielsgestel.

 • Herindeling MFA inzichtelijk maken en presenteren aan gemeentelijke politiek.

 • Visie ontwikkelen totale gemeentelijke huisvesting onderwijs- en cultuur, gemeente Son en Breugel.

 • Lid ‘Second-opion’ commissie integraal huisvestingsplan gemeente Oisterwijk.

 • Opstellen accommodatieplan sportverenigingen gemeente Sint Michielsgestel.

Onderwijs

 • Projectleider (I)KC's Stichting Leijestroom.

 • Account-manager PO gemeente Eindhoven.

 • Haalbaarheidsonderzoeken (vervangende) nieuwbouw basisscholen.

 • Workshop voor opstellen programma van eisen nieuwbouw kindcentrum.

 • Programma van eisen opstellen basisschool met kernpartners en service punt bibliotheek kleine kern.

 • Locatieonderzoek clustervoorziening onderwijs en kinderopvang.

 • Opstellen en begeleiden doordecentralisatieovereenkomst educatieve clusters.

 • Workshop op maat schrijven en voorzitten voor ontwikkeling Educatief Cluster.

 • Mediator bij vastgelopen proces Voorlopig Ontwerp brede school Nieuwlande.

 • Stuurgroeplid BOS-Impuls.

Woningcorporaties

 • Projectleider haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel centrum te Nieuwlande. Vervolgens in opdracht van woningcorporatie en gemeente plannen uitwerken tot VO-fase.

Overige

 • Procesmanager Belevingstuin

 • Mediation herziening bestemmingsplan.

 • Begeleiden gebruikers kulturhus ontwikkeling.

 • Locatieonderzoek clustervoorziening Vught.

 • Opstellen huur- en gebruikersovereenkomsten maatschappelijk vastgoed.

 • Opzetten kennisplatform voor maatschappelijk vastgoed “Preses”.

 • Adviseren PR activiteiten t.b.v. Vastgoedbeurs “Provada” in de RAI.

 • Organisator bezoek schepen en ambtenaren afdeling OC&W Stad Antwerpen aan MFA’s in Nederland.

 • Adviseren architectenburo Studio Leon Thier bij Europese Aanbesteding MFA.

 • Mediator bij opstellen model beheer en exploitatie MFA De Kanz te Nistelrode.

 • Opstellen en begeleiden brainstormavond met toekomstige gebruikers MFA.

 • Vertalen wensen en behoeften van toekomstige gebruikers naar een ruimtelijk- en functioneel programma van eisen voor MFA’s in verschillende gemeenten.

Astrid werkt met grote betrokkenheid aan onze complexe accommodatieopgaven. Oplossingsgericht, kundig en in constructieve samenwerking!

bottom of page