top of page

Huisvestingsvraagstukken

Proces en inhoud

In mijn rol als procesbegeleider en bruggenbouwer beschik ik over de nodige inhoudelijke kennis. Die combinatie maakt mij tot een adviseur die daadwerkelijk toegevoegde waarde levert bij complexe huisvestingsvraagstukken. Of het nu gaat om de ontwikkeling en realisatie van nieuwbouw, het bepalen van een geschikte  bouwlocatie, het samenstellen van een Programma Van Eisen, de waardebepaling van vastgoed of om de exploitatie en het beheer van uw gebouwen.

Huisvesting als bedrijfsmiddel

SmitSupport helpt bij het beantwoorden van de vraag: “Wat betekent huisvesting voor uw organisatie en welke kansen en bedreigingen zijn er?” Huisvesting moet namelijk een bijdrage leveren aan de realisering van uw organisatiedoelstellingen. Dat vraagt om een visie, een visie vanuit het oogpunt van uw organisatie en vanuit de markt. Bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld een Multifunctionele Accommodatie (MFA) is het wenselijk om al aan het begin een procesmatige en inhoudelijke door kijk te hebben naar de gebruiksfase. Als opdrachtgever wilt u namelijk vooraf inzicht hebben in de aanpak en de mogelijke gevolgen voor uw organisatie en de bedrijfsvoering.

Betrokkenheid

Met een heldere, gezonde en kritische blik én een no-nonsense houding ben ik in staat om de gevolgen voor alle partijen scherp in de gaten te houden. Vanuit mijn betrokkenheid stuur ik actief het proces en adviseer ik  over stappen die nodig zijn om de doelstellingen te verwezenlijken. Met een flinke dosis humor en met nadrukkelijk oog voor de kansen, zonder daarbij de bedreigingen uit het oog te verliezen, begeleid ik het proces naar het eindpunt. Betrokkenheid is mijn motto.
De ontwikkeling van bijvoorbeeld een gemeentelijk accommodatieplan voor verenigingen vraagt om inzet en souplesse. Oog voor de vele belangen en de emoties. Dankzij een betrokken en integrale benadering blijken kostenbeheersing, draagvlak en goede voorzieningen in de praktijk uitstekend hand in hand te gaan.

Astrid werkt met grote betrokkenheid aan onze complexe accommodatieopgaven. Oplossingsgericht, kundig en in constructieve samenwerking!

bottom of page