top of page

Indialoog, samenwerking en conflict

Indialoog Mediation

Samen met twee - ook gecertificeerde mediators - bemiddelen we vanuit Indialoog Mediation bij nieuwe en startende samenwerkingen., conflicten en geschillen. We zijn erop gericht om vanuit de dialoog te komen tot een overeenkomst. Een overeenkomst waarin partijen zich kunnen vinden en die toekomstbestendig is.

Samenwerking

De bemiddelende rol van een mediator kan zorg dragen voor een samenwerking van partijen waarin iedereen zich (weer) kan vinden. Coöperatief gedrag waarbij men het eigen belang verdedigt zonder het belang van de andere partijen te schaden. Open staan voor elkaar en elkaars functioneren, is dè basis voor het slagen van een vruchtbare samenwerking. Samenwerken begint dan ook met geen ‘nee’ zeggen.

Bij een samenwerking worden de afspraken vastgelegd in een intentie- of samenwerkingsovereenkomst.

Mediation

Het doel van mediation is het gezamenlijk vinden van een overeenkomst waar alle partijen zich in kunnen vinden en tevreden over zijn.
Daarom is mediation niet alleen inzetbaar bij geschillen en conflicten, maar juist ook bij nieuwe en/of beginnende samenwerkingen!

Conflict

Bij een verschil van mening of inzicht, een geschil of een conflict zijn er verschillende mogelijkheden voor het vinden of krijgen van een oplossing. Eén van de opties voor het vinden van een oplossing van de zaak is mediation. Bij een succesvolle mediation zijn er geen verliezers! Een door de partijen zelf aangedragen oplossing heeft draagvlak en wordt niet door een derde partij, zoals bijvoorbeeld justitie, opgelegd. De neutrale, onafhankelijke mediator begeleidt en faciliteert in het proces de partijen bij het helder neerzetten en bespreken van de standpunten, de communicatie en uiteindelijk het formuleren van de oplossing. Om te komen tot een succesvolle mediation spreken de partijen de intentie uit hun uiterste best te doen om te komen tot een overeenkomst. Daarnaast worden bij de voorbereiding van de mediation afspraken gemaakt over de samenstelling van het overleg, de mandatering van de partijen, de planning van de gesprekken, de locatie, de overeenkomst en de consequenties van het eventueel nìet komen tot een overeenkomst. Zo nodig wordt in opdracht van de cliënten, de voorgestelde oplossing gecheckt door een deskundige op het betreffende gebied. De mediation wordt beëindigd met het vastleggen van de afspraken in een overeenkomst; de zogenaamde ‘Vaststellingsovereenkomst’.

Astrid werkt met grote betrokkenheid aan onze complexe accommodatieopgaven. Oplossingsgericht, kundig en in constructieve samenwerking!

bottom of page