top of page

Dungense belevingstuin is schot in de roos

May 07, 2018

De bewoners met dementie van de kleinschalige woningen krijgen hier ruimte om te beleven, bewegen en ontmoeten. De tuin staat ook open voor alle bewoners van Litserborg evenals de inwoners van Den Dungen en Maaskantje en is gerealiseerd met subsidies, sponsoring, donaties en inzet van vrijwilligers.

 

Herinrichten bestraat terrein

In de voorbereidende fase is er op basis van het schetsontwerp van Holland Bonsai overeenstemming bereikt met de eigenaren van de grond - woningbouwvereniging Brabant Wonen en de gemeente Sint-Michielsgestel - en zorginstelling Vivent over het herinrichten van het terrein dat voornamelijk bestraat was. In de zomer van 2017 is gestart met het plaatsen van de boerenschuur, die tevens de garage is voor de duofiets. In november van hetzelfde jaar is het straatwerk verwijderd en zijn de contouren van de tuin aangebracht door de verharding (straatwerk) aan te passen. Begin 2018 zijn de toegangshekken en de houten elementen (kweekbakken, bijenhotel en pergola) geplaatst.

De opening vond medio 2018 plaats. De ervaring is dat de bewoners baat hebben bij deze tuin en er veelvuldig gebruik van maken.

 

Sponsor

SmitSupport is al vanaf de voorbereidende fase als sponsor betrokken bij het project. De activiteiten richtten zich voornamelijk op procesbegeleiding bij de ontwikkeling en realisatie van de tuin.

ga terug

Please reload

bottom of page