top of page

IKC De Avonturier

October 04, 2018

De nieuwbouw biedt sinds het eind augustus onderdak aan de fusieschool De Baarzen en De Wieken, Stichting Peuterspeelzalen Vught en Kinderopvang Partou. Het IKC gaat de opvang en het onderwijs verzorgen voor kinderen van 0-13 jaar in een gedeelde visie op het gebied van leren en ontwikkelen.

 

Locatie

Als locatie is voor Elzenburg in Vught gekozen vanwege de centrale ligging, midden in de wijk en naast het jeugd- en jongerencentrum Elzenburg. De drie gebouwdelen ligt aan een openbaar terrein. Buiten de reguliere openingstijden van het IKC vormt dit plein een onderdeel van de wijk en kan iedereen daar spelen en verblijven.

 

Koppeling

Peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs komen onder één dak samen. Het IKC heeft een koppeling met de sporthal. De gebouwdelen IKC en de sporthal krijgen door een gang, een directe verbinding met het jeugd- en jongerencentrum. Het IKC kan daardoor binnendoor gebruik gaan maken van de aula en het handvaardigheidslokaal in het jongerencentrum en voor het bewegingsonderwijs de sporthal.

 

Begeleiding en coördinatie

SmitSupport verzorgt namens de bouwheer Stichting Leijestroom de coördinatie en begeleiding vanaf het programma van eisen tot en met de bouw van het IKC. In de bijzondere constructie van twee opdrachtgevers in één project een mooi staaltje van verregaande samenwerking tussen het schoolbestuur en de gemeente.

ga terug

Please reload

bottom of page